Každý z nás určitě vnímá, jak je dnešní doba hektická a jak mnoho s sebou přináší stresu a napětí. To se samozřejmě odráží v kvalitě našeho života. Lidé se ve svém životě ocitají často v situacích, kdy se jim v osobní anebo profesní oblasti nedaří tak, jak by chtěli.

Možná, že i Vy se cítíte v nějaké oblasti svého života "zaseknutí" a opakují se Vám  nepříjemné pocity anebo situace. Možná si uvědomujete, že Vám chybí energie, radost, optimismus či Vás na Vaší životní cestě limitují pocity jako strach, úzkost, bezmoc, pochybnosti, hněv, vina, pocit méněcennosti nebo nízké sebedůvěry. Snažíte se něco ve svém životě změnit, stále se Vám to samotným nedaří,  a tak jste dospěli k názoru, že takto už to dál prostě nejde a hledáte řešení, jak z toho ven...

Cesta, jak z toho ven, existuje...
Je jedno, zda se jedná o problém v osobní nebo pracovní sféře života. Problémem není problém samotný, ale stres a negativní emoce, které v souvislosti s ním prožíváme.
Když jsme "pohlceni" jakýmkoliv problémem, prožíváme - ať už si to uvědomujeme či ne - stres. Samotné negativní emoce v souvislosti s problémem, který zažíváme, jsou stres. A pokud jsme ve stresu, náš mozek funguje pouze na zlomek kapacity. Znamená to, že ve stresu jsme schopni pouze reagovat a ne logicky a kreativně myslet. Proto nemůžeme najít pro sebe to správné a fungující řešení a cítíme se z toho tak akorát bezmocní, naštvaní, frustrovaní, zoufalí...
Cestou, jak z toho ven, je rozhodnut se podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Za běžných okolností si neuvědomujeme, že náš mozek zcela automaticky zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti, a že právě ty nezpracované nepříjemné zážitky z minulosti snižují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Na základě nich jsme si vytvořili bloky, které ovlivňují naše myšlení, chování, reakce, emoce a mají také vliv naše fyzické zdraví.
Na konzultaci, masáž nebo tejpování je nutné se předem objednat!

Objednávky:
- telefonicky každý všední den od 8 - 17 hod. na tel. 605 828 699
- nebo mě můžete kontaktovat e-mailem na:
  info-cestakcili(zavináč)seznam.cz
Masáže (klasické, sportovní a relaxační)
Masáž je vždy vedena pečlivě a s citem, tělo uvolní, dodá mu sílu a teplo a pozitivně ovlivní organismus jak po stránce fyzické, tak i psychické. Při masážích jsou používány pouze kvalitní 100% přírodní oleje.


Tejpování páskami CureTape pomáhá např.:

Tejpování pomáhá např. při bolestech zad, při bolesti krční páteře, při potížích s kolenními klouby, tenisový loket, obtíže se šíjí a rameny, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, syndrom "zamrzlého" ramene, potíže s Achillovou šlachou, potíže s kotníkem, bolestivé lýtkové svaly, problémy s kyčelním kloubem, korekce vadného držení těla, problémy s menisky, menstruační bolesti, astma, senná rýma, tinnitus, lumbago, ischialgie, piriform syndrom, ischialgie, hallux valgus... nebo ho lze využít jako zpevnění (např. kolena, kotníky) před sportovním výkonem.
Více o našem tejpování se dozvíte zde.
Adresa studia:
Studio BALANCE
Lenka Ilečková
Divadelní 8 (3. patro)
Jihlava
Pro životní spokojenost, vyrovnanost, zdraví,
radost, fungující a naplněné vztahy, prosperitu...

Při všech službách je dbán na vysoký standard kvality.
Ceny za naše služby naleznete v ceníku.

Na společné setkání s Vámi ve studiu se těší

                                                     Lenka Ilečková
Život je příliš krátký na to,
abychom ho promarnili starostmi a stresem.
A proto přeměňte své sny a přání ve skutečnost
a buďte tím, kým skutečně jste...
Buďte jedineční a šťastní!

Východiskem je najít a zpracovat tyto bloky z minulosti - především nepříjemné emoce, které s nimi souvisejí. To pomůže člověku uvolnit napětí a nepříjemné emoce v přítomnosti, umožní to také pochopit a změnit již neproduktivní vzorce myšlení či odhalit a uvolnit limitující přesvědčení. Tím se člověku otevírají nové možnosti a je schopen uvidět řešení toho, co ho trápilo. Prvním důležitým krokem je převzít zodpovědnost za svůj život a uvědomit si, co skutečně chcete.

Jak je možné najít a zpracovat právé ty konkrétní bloky limitující Vaši životní pohodu?
Během konzultací pracujeme s metodami, které se vyznačují nejen vynikající schopností nalézt skutečnou příčinou problému, tzn. konkrétní omezující blok z minulosti a  s tím související nepříjemné emoce a napětí v současnosti, ale také ho umí efektivně zpracovat. Zpracováním starých zátěží se člověk dostává zpět do rovnováhy a může si pro sebe zvolit cestu sebedůvěry, radosti, zdraví, úspěchu, hojnosti, vitality, fungujících a naplněných vztahů.

Jsou to metody, které lidem otevírají cestu, jak jít lehčeji za svých cílem, přijmout nové životní výzvy, překročit své komfortní zóny, uvidět možnosti řešení tam, kde se zdálo, že není možnost volby. Je to také cesta k poznání a rozvoji své osobnostní jedinečnosti.
Protože psychika a fyzické tělo spolu neodmyslitelně souvisí, nabízíme ještě:
Studio Lenky Ilečkové
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Vítejte na stránkách Studia Balance...
Komunikace
zmírnění nebo vymizení nepříjemných pocitů a problémů v komunikaci jako např. tréma, zakoktávání, velká nervozita ovlivňující výkon,
problém s očním kontaktem, stud, "knedlík v krku",...
problém se vyjádřit před více lidmi,
strachy spojené s vystupováním před více lidmi nebo vyjádřením svého názoru

Zdraví

nespavost, únava, alergie, migrény, zmírnění chronické bolesti, zlepšení nebo vymizení psychosomatických potíží, stravovací a zažívací problémy, problémy s příjmem potravy, závislosti
a další zdravotní obtíže

Problémy spojené s učením a školou
zmírnění nebo vymizení poruch učení - zlepšení čtení, psaní, soustředěnosti, motoriky
zlepšení paměti,
zmírnění hypearkativity,
vymizení strachů spojených se školou, s výkonem, autoritami, vrstevníky...
zlepšení přijímání nových informací
tréma
zlepšení řečových problémů

Podnikání

problémy spojené s výkonem a prosperitou,
problémy v managementu a řízení,
časté konflikty na pracovišti, napjatá pracovní atmosféra
opakující se finanční problémy,
stagnace,
strach ze ztráty, z dluhu, z konkurence ...
- více zde - firemní systemické poradenství


Jako pozitivní "vedlejší efekt" konzultací lidé dosáhli pokroku anebo vyřešení svého tématu v oblastech:

Rodina a vztahy
partnerské vztahy a komunikace, vztahy s dětmi, s rodiči

Práce
poklidnější zvládání stresových situací a konfliktů,
realizování cílů bez zbytečných obav či přehnaného úsilí,
schopnost dotahovat věci do konce, konec prokrastinace,
problematické pracovní vztahy,
zlepšení výkonnosti, koncentrace, vnímavosti,
více nových nápadů, vlastní originalita a kreativita,
zvládání emocí, aniž by znehodnocovaly výkon,
vymizení strachů souvisejících s výsledkem práce, z chyby,
ze zodpovědnosti, ze selhání, z neúspěchu, z autorit, z nedokonalosti...
přehnaný perfekcionismus,
otázky ohledně sebedůvěry a sebehodnoty,
pocit frustrace, marnosti, bezmoci,
vymizení strachu z verbálního projevu před více lidmi,
zlepšení organizace práce,
zlepšeních komunikačních schopností,
vybalancování času mezi osobním a pracovním životem,
rovnováha mezi prací a odpočinkem,
stagnace, vyhoření, nedostatek motivace v pracovní oblasti,
problematická komunikace (nadřízený, podřízený, tým...),
schopnost říkat ne, stanovení si vlastních hranic bez zbytečné agresivity,
zvýšení EQ,
finanční nezávislost,
limitující finanční přesvědčení,
ne-schopnost uvolnit se a odpočívat,
nízká efektivita vzhledem k vynaloženému úsilí
apod.

Rozvoj osobnosti
nedostatek sebedůvěry a pochybnosti o sobě,
různé typy strachů, úzkost,
ujasnění si otázek kolem vlastní hodnoty,
schopnost uhlídat si své hranice a říct ne,
větší kreativita a originalita,
nepřiměřené reakce, které si člověk uvědomí, ale příště to udělá stejně,
iracionální pocity viny
nerovnováha v dávání a přijímání
neschopnost přijmout ocenění
konec závislosti na tom, co řeknou nebo si myslí druzí,
konec strachu ze změny,
vymizení strachu např. z řízení auta, z výšek, z létání, ze samoty,
z odloučení, z vody, z lidí, z něčeho konkrétního nebo neznámého...,
zlepšení komunikace se svým okolím - více empatie, porozumění,
zlepšení výkonu ve sportu
neproduktivní a sebesabotující vzorce myšlení,
problémy v komunikaci, v seznamování,
apod.